Jak działa instalacja fotowoltaiczna na gruncie lub dachu? Panele słoneczne (1) zainstalowane na dachu domu/gruncie wytwarzają energię elektryczną w postaci prądu stałego (DC). Ponieważ instalacje fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, a instalacja domowa zasilana jest prądem zmiennym, wytworzony prąd stały (DC) musi zostać poddany konwersji na prąd zmienny (AC). Służy temu inwerter tj. falownik (2), dostosowujący rodzaj i parametry wytwarzanej energii do prądu…

Czytaj więcej