CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Rachunki będą, jednakże przy dobrze zoptymalizowanej instalacji zminimalizowane do opłat stałych tj. związanych z przesyłem i dystrybucją energii. Zmniejszenie rachunków za energię nastąpi zatem zmniejszeniu nawet do 90%.

Dach na którym będą instalowane moduły fotowoltaiczne jest jednym z najważniejszych aspektów dotyczących doboru paneli oraz ich wydajności podczas pracy. Znaczenie ma kąt nachylenia dachu oraz jego położenie względem stron świata (decydując o wydajności produkcji energii) oraz jego pokrycie uzależniające sposób montażu paneli na dachu.

Absolutnie nie! Jeden moduł fotowoltaiczny waży ok. 18/20kg, zatem waga instalacji o mocy 5kW to niecałe 280kg. Jest to ciężar znacznie mniejszy niż śnieg zalegający zimą na dachu oraz co należy podkreślić rozłożony na całej połaci dachu. Należy również podkreślić, że moduły montowane są na certyfikowanych konstrukcjach dobranych do rodzaju pokrycia dachu w celu zapewnienia jego pełnej szczelności po montażu.

Montaż paneli fotowoltaicznych uzależniony jest od wielkości instalacji. Przy instalacji o mocy do 10kWp montaż nie zajmuje więcej czasu niż 1 lub 2 dni pracy naszych fachowców.

Po montażu modułów nie będą mogły one od razu produkować energii. Panele fotowoltaiczne rozpoczną pracę już po wymianie licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. Zgodnie z ustawą o OZE zakład energetyczny ma 30 dni na wymianę licznika. Wszelkie formalności związane z podłączeniem do sieci energetycznej pozostają po naszej stronie.

Nie, zgodnie z ustawą o OZE operator ma obowiązek poniesienia kosztów przyłączania i instalacji licznika dwukierunkowego, który zlicza przepływ prądu w obu kierunkach.

Nie. Instalacja fotowoltaiczna jest właściwie bezobsługowa, a co ważniejsze bezawaryjna. Tak jak domowa instalacja elektryczna – nie wymaga konserwacji. Praca modułów fotowoltaicznych jest nadzorowana stale przez inwertery. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości zostaną automatycznie przekazane przez falownik do podłączonej aplikacji.

Należy wybrać panele od zaufanego, certyfikowanego producenta, posiadającego dystrybucję oraz serwis na Polskę. Zaleca się zwrócić uwagę na pozycje producenta w rankingach typu Tiar oraz wyniki testów modułów przeprowadzanych przez niezależne laboratoria.

Dokładny dobór paneli zależny jest od warunków ich eksploatacji, powierzchni dachu względem zapotrzebowania mocowego gospodarstwa domowego oraz aspektów ekonomicznych.

Dobór konkretnego rodzaju paneli należy przedyskutować z doświadczonym inżynierem, będącym certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii Urzędu Dozoru Technicznego. Pozwoli to na dobranie paneli, które odznaczą się najlepszą wydajnością pracy w konkretnych warunkach zastosowania

W Polskich warunkach pogodowych produkcja energii zależna jest od pory roku. Średnio w ciągu roku z instalacji fotowoltaicznej o mocy 1kWp zorientowanej na południe otrzymuje się 1000 kWh rocznie. 

Jak najbardziej! Należy się jednak liczyć z tym, że ze względu na nasłonecznienie uzależnione od pory roku, produkcja energii w poszczególnych miesiącach będzie różna. Miesiące letnie będą głównym źródłem przychodów energii, zaś w miesiącach zimowych produkcja może być nawet do 3-4 razy mniejsza.

Stąd rekomenduje się rozwiązanie do którego zobligowani są dystrybutorzy energii w ramach ustawy o OZE, polegające na podłączeniu mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz przekazywanie nadprodukcji energii do sieci w miesiącach letnich, zaś jej odebranie w miesiącach zimowych.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że najbardziej efektywną pracę paneli uzyskuje się przy ich pochyleniu 30-40o na południu.

Wytworzoną przez panele fotowoltaiczne energię elektryczną można wykorzystać do zasilenia przepływowego podgrzewacza wody czy pojemnościowego podgrzewacza wody, zatem pośrednio uzyskać ciepłą wodę przy wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych.

Tradycyjna instalacja fotowoltaiczna „on grid” nie może być rezerwą w przypadku odcięcia zasilania z sieci. Falownik będący częścią instalacji fotowoltaicznej wymaga zasilenia z sieci dystrybucyjnej.

Tak. Konieczna jest zmiana umowy, jednakże leży to w zakresie realizacji inwestycji przez Fast Energy Group. Po montażu instalacji fotowoltaicznej składany jest wniosek do PGE o „Zgłoszenie przyłączeniu mikroinstalacji”.

Po jego rozpatrzeniu PGE Dystrybucja S.A. wystawia "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej" oraz zgodnie z ustalonym terminem realizuje przyłączenie mikroinstalacji.

Następnym etapem jest zawarcie przez Inwestora z PGE Dystrybucja S.A. „Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji” i ze sprzedawcą-kupującym „Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej”.

W skutek działania czynników atmosferycznych na powierzchni modułów fotowoltaicznych powstają zabrudzenia, które mogą ograniczać światłoprzepuszczalność paneli, a tym samym powodować spadek ich wydajności.

Często pojawiającymi się zabrudzeniami są ptasie odchody oraz kurz i innego rodzaju zabrudzenia zalegające w dolnej części modułów, zatrzymywane przez rant ramki. Należy pamiętać, że zacienienie nawet fragmentu ogniwa PV znacząco wpływa na produkcję energii przez cały moduł.

Z tego względu zaleca się regularne usuwanie większych zabrudzeń oraz cykliczne mycie całej powierzchni paneli 1-2 razy w roku. Panele należy czyścić miękką wodą o niskim stężeniu minerałów, bez stosowania detergentów. Twarda woda może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego powodując powstawanie smug, zatem wykorzystując wodę z kranu należy ją wpierw uzdatnić. Deszczówka, jako naturalne źródło miękkiej wody nadaje się do mycia instalacji fotowoltaicznej.

Rekomenduje się mycie modułów fotowoltaicznych rano, gdy są one chłodne, w celu ograniczenia szoku termicznego. Należy również zwrócić uwagę, aby wykorzystywane do czyszczenia przybory nie porysowały szyby.

Zaleca się stosowanie szczotek z miękkim włosiem. Podczas mycia instalacji należy zachować szczególną ostrożność oraz unikać chodzenia po modułach. Nie należy stosować myjek ciśnieniowych do czyszczeni paneli, gdyż mogą one spowodować ich rozszczelnienie.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii definiuje prosumenta energii odnawialnej jako „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji. Prosument jest zatem zarówno producentem jak i odbiorcą (konsumentem) energii elektrycznej.

Kolektory słoneczne podgrzewają wodę na potrzeby wykorzystania jej jako ciepłej wody użytkowej, bądź do centralnego systemu ogrzewania. Padające na kolektor promienie słoneczne zamieniają energię słoneczną na ciepło, przekazywane do czynnika grzewczego. Następnie w wymienniku ciepła energia ta jest przekazywana wodzie znajdującej się w domowym obiegu. Efektem działania kolektorów słonecznych jest zatem ciepła woda.

W przypadku paneli fotowoltaicznych padanie promieni słonecznych na ich powierzchnię wywołuje zaistnienie efektu fotowoltaicznego w wyniku którego powstaje energia elektryczna. Energia ta wprowadzana jest do sieci elektrycznej gospodarstwa domowego, a jej nadmiar do sieci dystrybucyjnej. Energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne może być spożytkowana zarówno do podgrzewania wody jak i zasilenia różnych urządzeń elektrycznych.

Nie zaleca się odśnieżania paneli. Nachylenie modułów oraz nagrzewanie spowodowane promieniowaniem słonecznym powodują samoczynne usuwanie śniegu z modułów fotowoltaicznych. Zaleganie śniegu na modułach ogranicza produkcję energii elektrycznej, jednakże podczas wyliczeń związanych z zapotrzebowaniem rocznym brane jest pod uwagę zmniejszenie produkcji w miesiącach zimowych.

Zainwestuj w odnawialne źródło energii!

Skontaktuj się z nami, a sprawdzimy zapotrzebowanie energetyczne Twojego domu i  przygotujemy korzystną ofertę wraz z możliwością uzyskania dofinansowań.