Slide 1

Projektowanie BIM

Projektowanie BIM

Czym jest projektowanie BIM ?

BIM (ang. Building Information Modeling) to innowacyjna technologia, która pozwala tworzyć różnego rodzaju konstrukcje w sposób efektywny i bardziej ekologiczny. Dzięki wirtualnym modelom istniejących lub planowanych obiektów budowlanych można przeprowadzać dowolne analizy i symulacje, przewidując wpływ różnych czynników na proces budowy czy parametry – cechy fizyczne i funkcjonalne, dane kosztowe lub parametry techniczne.

ARCHITEKCI

W Fast Energy wykonujemy projekty 3D przyszłych inwestycji. Projektowanie międzybranżowe na jednym, trójwymiarowym modelu architektonicznym, pozwala na wyeliminowanie wszelkich kolizji na poszczególnych etapach projektowania, co zapobiega problemom wykonawczym. Projektowanie 3D przyczynia się też do wysokiego stopnia optymalizacji proponowanych rozwiązań. Budynek jest szczegółowo przemyślany, bardziej efektywny energetycznie, a jego budowa zoptymalizowana kosztowo. Inwestor może w większym stopniu wpływać na inwestycję i sugerować własne rozwiązania, mając łatwy wgląd w projekt trójwymiarowy.

Projektowanie BIM daje również większą elastyczność projektową, pozwalając na łatwość zmiany parametrów opisanych elementów, a tym samym uzyskanie wersji alternatywnej inwestycji. Różnorodność generowanych raportów umożliwia wszechstronną i dogłębną analizę każdego projektu, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie błędów już na początkowym etapie. Technologia BIM zapewnia też pełną kontrolę nad projektem, co pozwala znacznie zredukować koszty i przyspieszyć prace.

Slide 1

Projekty w technologii BIM realizujemy poprzez:

12

Przygotowanie specyfikacji technicznej

13

Realizację całości prac projektowych (projekt wstępny, budowlany, techniczny, wykonawczy) wraz z uzgodnieniami i opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej.

14

Opracowanie kosztorysów

15

Wykonywanie dokumentacji powykonawczej

Chcesz uzyskać więcej szczegółów dotyczących oferty projektowania 3D?

Serdecznie zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i przybliżymy warunki współpracy.