NASZE REALIZACJE

ul. Mielczarskiego 3, Łódź

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Inwestor: Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: WARBUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Mielczarskiego 22, Łódź

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Inwestor: Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: PAGMA-BUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Narutowicza 47, Łódź

Rewitalizacja kamienicy
Inwestor: Revisit Home
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Legionów 44, Łódź

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Inwestor: Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: ZAB-BUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Legionów 20, Łódź

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Inwestor: Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: ZAB-BUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Wschodnia 45, Łódź

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Inwestor: Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: PAGMA-BUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Juliusza 5-9, Zduńska Wola

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki”
Generalny wykonawca: ZAB-BUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Północna 23, Łódź

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Inwestor: Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: WARBUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Pomorska 11, Łódż

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Inwestor: Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: WARBUD SP. Z O.O.
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

ul. Karłowicza 2, Zduńska Wola

Nowy Manhattan
Inwestor: Royal Sail Investment
Generalny wykonawca: SKB SA
Projekt architektury: BAM ARCHITEKTURA

Pozostałe realizacje

 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Tuwima 64.
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przebudowywanym zespole budynków pofabrycznych w Łodzi przy ul. Kopernika 15/17.
 • Projekt instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Liściastej 22.
 • Projekt instalacji elektrycznyh i teletechnicznych dla rozbudowywanego istniejącego budynku administracji publicznej o szyb windowy wraz z przebudową wnętrz w Łodzi przy ul. Roosevelta 15.
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przebudowywanym  budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Kilińskiego 36.
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechniczny w przebudowywanym kamienicy zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 49.
 • Projekt instalacji elektrycznych w zespole 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zespole w 6-ciu powtarzalnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Projektu instalacji elektrycznych w projektowanym budynku jednorodzinnym w miejscowości Sasino.
 • Projektu instalacji elektrycznych w projektowanym budynku jednorodzinnym i w budynku gospodarczym w miejscowości Rębiszów.
 • Projekt instalacji elektrycznych w projektowanym budynku jednorodzinnym w miejscowości Rosanów.
 • Projekt instalacji elektrycznych w trzech budynkach mieszkalnych w Łodzi.
 • Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,25 MW w miejscowości Gorzkowice.                                                                                       
 • Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Marianów Kołacki.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Dobryszyce.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Gorczyn.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Gościmowice.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW w miejscowości Karsznice.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW w miejscowości Ligota Toszecka.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej ” Lisowice III „o mocy do 1 MW w miejscowości Lisowice.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej ” Lisowice IV ” o mocy do 1 MW w miejscowości Lisowice.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej ” Lisowice V ” o mocy do 1 MW w miejscowości Lisowice.
 • Projekt instalacji fotowoltaicznych w zespole 5-ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Łodzi.
 • Projekt instalacji elektrycznych w zespole budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Łodzi przy ul. Śląskiej.
 • Projekt instalacji elektrycznych projektu technicznego  instalacji fotowoltaicznej o mocy 101,16 kWp w miejscowości Wola Moszczenicka.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Radzice Duże.
 • Projekt instalacji elektrycznych  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Karpin.
 • Projekt instalacji fotowoltaicznej „EUFEMINÓW” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w tym kontenerową stacją transformatorową SN/nN.
 • Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu”.
 • Projekt budowlano-wykonawczyo kanału technologicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Sieradzu”.
 • Projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i przebudowa ul. Władysława Warneńczyka w Sieradzu.
 • Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bohaterów Września.
 • Projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Sadowej w Warcie”.
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych w lokalach usługowych w piwnicy i na parterze w domu studenckim przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 45 w Łodzi.
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych we wnętrzu lokalu gastronomicznego „Restauracja japońska” w budynku stanowiącym część kompleksu biurowo-usługowego „Monopolis” zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 4.  
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych we wnętrzu lokalu gastronomicznego „Restauracja włoska” w budynku stanowiącym część kompleksu biurowo-usługowego „Monopolis” zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 4. 
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych we wnętrzu lokalu gastronomicznego „Piekarnia” w budynku stanowiącym część kompleksu biurowo-usługowego „Monopolis” zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 4. 
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych we wnętrzu lokalu gastronomicznego w budynku B2 stanowiącym część kompleksu biurowo-usługowego „Monopolis” zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 4. 
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych lokalu usługowego dla Time For Wax w budynku biurowym o komercyjnej nazwie „Ogrodowa Office”, położonego w Łodzi.
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych lokalu usługowego dla PZU Zdrowie S.A. w budynku biurowym o komercyjnej nazwie „Ogrodowa Office”, położonego w Łodzi.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,CADÓW I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,DOBRYSZYCE” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,GORCZYN” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,IZ-ZDW” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,KARSZNICE 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,LISOWICE I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,LISOWICE II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,LISOWICE III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,LISOWICE IV” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,LISOWICE V” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,SIEMKOWICE” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,SZCZAWIN 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,SZCZAWIN 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,SZCZAWIN 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,ZDUŃSKA WOLA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.
 • Projekt przyłącza kablowego SN 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej przeznaczonej dla zasilania projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ,,ZELÓW I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działki.

 

 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych dla remontowanego II Domu Studenta Politechniki Łódzkiej.
 • Projekt instalacji elektrycznych 230/400 V i teletechnicznych w projektowanym  budynku magazynowym, rozbudowywanym budynku magazynowym z aneksem biurowo-socjalnym  zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Kolumny.
 • Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych dla części budynku magazynowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Maratońskiej.
 • Projekt instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem dwóch stacji ładowania w  budynku A2 stanowiącego część kompleksu biurowo-usługowego „Monopolis” zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 4.